?

Log in

How We Built Britain - liniyka [entries|archive|friends|userinfo]
liniyka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

How We Built Britain [Nov. 12th, 2012|05:06 pm]
liniyka
[Tags|, , ]

Легкий пізнавальний документальний проект від BBC. Корисно як енциклопедія історичних лінків - можна сьорфити далі з такими зачепками. Наприклад, у Skyfall був такий момент з потаємним ходом із замку, який називався священницька. Про цей окремий вид архітектурних проектів у замках і оселях часів Реформації багато що сказано і показано в одній із серій. Дехто будував спеціальні кімнати для католицьких священників, переховуючи їх роками. І знайти ці кімнати було практично неможливо. Різні архітектурні шифри, походження стилів і моди, чому будинок кроликовода має бути укріплений як фортеця  - про все можна дізнатися і прочитати, побачити на власні очі. Але неймовірні ракурси, зйомки згори, деталі вітражів чи химер  - оце навряд чи. Навіть якщо пощастить там побувати.

титри показові, але більше 3Д ніде нема
Снимок экрана 2012-11-12 в 13.07.28
LinkReply