?

Log in

No account? Create an account
Carpathia - liniyka [entries|archive|friends|userinfo]
liniyka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Carpathia [Jul. 21st, 2011|04:10 pm]
liniyka
[Tags|, , ]

Як гадаєте, багато людей саме в цей час в Україні створюють велику музичну або літературну форму? Гадаю, пару романів пишуться, але знаю абсолютно точно, що одна людина, у минулому - sempre_fidelis , а тепер - monk232, розпочав писати першу і, напевно, єдину сучасну Карпатську симфонію.

трохи про мотивації автора:

Думка про те, як смішно бігають перелякані очі різних кольорів на культурному обличчі України ніяк мене не полишає вже роки три. З одного боку - це сільсько-лісові заходи герметичної націоналістичної тусовки, які полягають у вишиванках, фольклорних ансамблях з репертуаром народних пісень і розмовами про те, як треба "щось робити" з іншого боку - не менш герметична й "елітарна" кацапська тусовка "міського" культурного життя, яке полягає в обміні понтами між своїми на відкритті виставки якихось глибоко-духовних антиглобалістичних інсталяцій у вигляді кількох металевих каркасів та купок лайна. ...читати далі і слухати частину першу - Andante
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: kerbasi
2011-07-21 07:10 pm (UTC)
На жаль, нічого професійно я про музику сказати не можу. Слухати легко. Ні вишиванок, ні суч.арт-гівна не чути.:) Обов'язково треба продовжувати!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2011-07-22 12:31 pm (UTC)
))) Не думаю, що потрібна професійна оцінка). Про продовжувати - братові передам. Мені особисто дуже подобається, я зараз подібних класиків слухаю - Саті, Косенка, теж з брата подачі))
(Reply) (Parent) (Thread)