?

Log in

No account? Create an account
це колосально - liniyka [entries|archive|friends|userinfo]
liniyka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

це колосально [Sep. 26th, 2011|05:09 pm]
liniyka
[Tags|, ]

ось є такий сайт з простою назвою:

http://thisiscolossal.com/

іноді можна надибати щось корисне. Наприклад, отаке у розділі "Скульптура".
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: tsynamon
2011-09-26 02:12 pm (UTC)
шикарно!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2011-09-26 02:54 pm (UTC)
і з розмахом!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: kerbasi
2011-09-26 10:09 pm (UTC)
У 80-ті у "Міжнародній панорамі" та різних там кінохроніках полюбляли показувати, як ненормальні янки роблять мистецтво з викинутих на звалища автівок. Пам'ятаю таку собі дебелу дівчину з автогеном, що розшматовувала якийсь "Шевроле", а потім показали щось типу того, що тіт, тільки абстрактніше.
Звісно, на совків справила враження не дебела мисткиня з інструментом, а тисячі авто на звалищі. З такого шоку мусила б вирости ціла генерація мистців-автодекомпозиціоністів :-)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2011-09-27 01:25 pm (UTC)
Класний спогад)) Тоді все інакше сприймалося. Я навіть по фільмах дивлюся, які з дитинства пам'ятаю, що зараз звертаю увагу зовсім на інші речі.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maavpa
2011-09-27 06:13 am (UTC)
класс!!!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2011-09-27 01:25 pm (UTC)
так!!!
(Reply) (Parent) (Thread)