?

Log in

No account? Create an account
Афіша. Лекція В. Курінського - liniyka [entries|archive|friends|userinfo]
liniyka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Афіша. Лекція В. Курінського [Nov. 5th, 2011|11:15 pm]
liniyka
[Tags|]

Можливо, ви не знаєте про цю особистість, як донедавна не знала я. Ми ж усі українці, і у нас не заведено пропагувати геніїв і фанатів своєї справи. Не заведено, в першу чергу, на державному рівні, але це не означає, що їх немає, що у нас немає талановитих або унікальних людей. Радше навпаки - їх може бути значно більше, ніж, наприклад, серед французів, вони можуть ходити з нами одними стежками, але ми не впізнаватимемо їх в обличчя і в найгіршому випадку навіть не знатимемо про них. Офіційний сайт  Валерія Олександровича недарма російськомовний -  більшість його учнів і послідовників саме звідти, не з України. У Росії під нього відкрили Академію і створили всі умови, проте він повернувся і живе з родиною в Києві, у невеличкій квартирі. Автор біля 200 симфоній!, вільно володіє десятками мов (окрім основних європейських - арабська, фінська, угорська, китайська+ 17 діалектів, турецька та інші), автор цілої наукової системи самоосвіти, поет, художник. Він справляє враження дійсно щасливої людини, і впевнена, що це не лише враження. Для мене він справжня "ренесансна людина", полімат, адже кільками галузями людської діяльності він не просто займається, а володіє на науковому рівні, і сам творить сучасну науку.


Товариство "Знання" України

ПРЕЗЕНТУЄ

Цикл лекцій на тему:

Постпсихологічнина автодидактика як сучасна філософія освіти та її методологія

лектор

Курінський Валерій Олександрович - дійсний член Міжнародної Педагогічної Академії (Москва, 1996 р.); засновник нового наукового напрямку ПОСТПСИХОЛОГІЇ; учасник всесвітнього синергетичного симпозіуму (1996р); члена Експертної Ради при Раді Федерації Росії (1994-1997 ), (письменник, поет, музикант та ін.)

Лекція 2

Тема: "Як стати сучасною людиною"

14 листопада 2011 року
початок о 16:00
Зоряна зала Планетарію
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: sparrow_hawk
2011-11-05 10:01 pm (UTC)
з Днем Народження! :0)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2011-11-08 02:22 pm (UTC)
Дякую!!!)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: salmaksoff
2011-11-07 06:57 am (UTC)
с днём рожждения!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2011-11-08 02:23 pm (UTC)
Мерсі))
(Reply) (Parent) (Thread)