?

Log in

No account? Create an account
західна укрзалізниця - liniyka [entries|archive|friends|userinfo]
liniyka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

західна укрзалізниця [Nov. 8th, 2011|04:45 pm]
liniyka
[Tags|, ]Потягом з Ужгорода до Києва їхали у купе з таким трендовим спецефектом для споглядання зовнішнього світу. Все ж таки, Схід у нас значно більше в пошані. Адже з часів мого студентства, за кілька останніх років  якість потягів у наші "західні ворота" держави практично не покращилася. Або щось відвалюється, або світло не працює, або аромати неповторні, або щось деленчить, або все одразу. Тому цей дизайнерський апгрейт можна вважати приємною родзинкою в порівнянні з усім іншим. Натомість, поїхати до Харкова чи Дніпра можна, почуваючи себе майже комфортно.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: thekillabee
2011-11-08 11:43 am (UTC)
А в мене все навпаки. Всі ті кілька разів, які я їздила на Східну, припадали на такі потяги, що хотілося вішатись. Московский поїзд - це взагалі пекло. А от до Львова чи Франика я завжди їду більш-менш із комфортом.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2011-11-08 12:14 pm (UTC)
це якийсь просто меджік))) Але франиковський потяг - дійсно єдиний нормальний
(Reply) (Parent) (Thread)