?

Log in

No account? Create an account
220 сніговиків і власний фестиваль - liniyka [entries|archive|friends|userinfo]
liniyka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

220 сніговиків і власний фестиваль [Nov. 27th, 2012|01:48 pm]
liniyka
[Tags|, ]

Цього року замість Burning man знайшлося дещо краще - місце Нікола Лєнівєц Калузької області. Дуже дивне відчуття - побачити свою мрію, так класно реалізовану. І не треба їхати в Неваду чи чекати примарного гранту від інституції чи ще гірше - держави. Все у власне задоволення, за мінімум коштів і максимум фантазії.
У 90-х сюди приїхав художник Микола Полісський і зібрав однодумців. У 2000 він замовив місцевим мужичкам зліпити сніговиків по 10 рублів за штуку. Так село стало мистецьким центром.  Тут проходить фестиваль "Архстояніє".
 
Оригінал і розповідь тут : http://ru-travel.livejournal.com/23680255.html
картинки для привертання уваги:

0_89a5e_591d3b10_XXL0_89a55_9dabfada_XXL 

0_89a63_6336d2c3_XXL

0_89a70_6cd15ec4_XXL
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: com_revolta
2012-11-27 06:59 pm (UTC)
круте!! як оживший машинаріум чи яканебуть інша ігра аманіти студіо
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2012-11-27 09:44 pm (UTC)
так! текстури ще ті)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maavpa
2012-11-28 07:44 am (UTC)
это просто невероятно круто!!!!..вот бы такое место в Карпатах,где то в горбах появилось...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liniyka
2012-11-28 11:41 am (UTC)
якщо ми спільно про це будемо думати - вірю, що знайдеться місце і спосіб це реалізувати!!! таке треба робити!
(Reply) (Parent) (Thread)